Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

E-mail Print PDF

THNG BO V? VI?C NNG C?P WEBSITE V?I TN MI?N CUUSVGUBKINPHIANAM.ORG

Em xin thay m?t ban qu?n tr? website c?a H?i Gubkin xin thng bo ??n qu anh ch? v? vi?c nng c?p Website. V? vi?c nng c?p g?m 2 ph?n: 1 l Ph?n giao di?n web, 2 l ph?n b?ng thng.

Giao di?n web c?a h?i ???c thi?t k? d?a trn ngu?n m? Joomla phin b?n 1.5.20 ? qu c? khng th? update ln phin b?n m?i. ?? nng c?p th c?n thi?t k? m?i ho?c dng m ngu?n m? khc. Em ?? ngh? dng m ngu?n m? Nukeviet b?n m?i nh?t. Tuy nhin, vi?c chuy?n ??i d? li?u ti kho?n c?a cc thnh vin trong H?i Gubkin c?a website c? sang website m?i s? khng th? th?c hi?n ???c v m ngu?n m? m?i khng t??ng thch. N?u cc anh ch? H?i Gubkin ??ng chuy?n ??i sang giao di?n m?i th cc anh ch? ch?u kh t? t?o cho mnh m?t nick trn website m?i c ???c khng?

?u ?i?m c?a website m?i:

- Cc anh ch? trong H?i c th? trao ??i, bnh lu?n tr?c ti?p trn website b?ng ti kho?n facebook, gmail ho?c b?ng ti kho?n ??ng k trn website m?i ??u ???c c?;

- Th?ng k l??t truy c?p c?a website trn ton th? gi?i;

- H? th?ng ?a ngn ng? (n?u c?n cho 3 lo?i ngn ng?: Anh - Nga - Vi?t)

- M?c ?? an ninh cao, ??m b?o tnh b?o m?t t?t;

- M?c ?? ng?n ti nguyn th?p;

- T?i ?u b? nh? cache cho website;

Ph?n th? hai l t?ng b?ng thng c?a hosting. Hi?n t?i b?ng thng hosting 5GB ? g?n h?t, nn lc cc anh ch? upload hnh ?nh, d? li?u ln s? g?p kh kh?n. Khi truy c?p website c?ng ch?m h?n tr??c kia. Nn em ?? xu?t t?ng b?ng thng ln g?p ?i so v?i hi?n t?i. V?n ?? bn nh d?ch v? cho thu hosting h? s? tnh ph (em s? bo sau khi hon thnh ph?n 1)

Em thng bo ??n qu anh ch? vi?c nng c?p trn. N?u cc anh ch? ??ng th ph?n h?i cho ban qu?n tr? ?? ti?n hnh nh. Ph?n chi ph nh? sau:

- Ph?n 1: Update website --> Free

- Ph?n 2: T?ng b?ng thng hosting --> Bn d?ch v? cho thu M?t Bo s? tnh ph nng c?p b?ng thng (em s? trao ??i sau)

Thng tin ph?n h?i:

1/ L V?n Long - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2/ Hong Minh Hi?u - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Trn tr?ng!

Last Updated on Saturday, 05 January 2019 12:35  

Tin m?i nh?t

Th?ng k

Members : 38607
Content : 16
Web Links : 1
Content View Hits : 3049447

Hnh ?nh m?i nh?t


We have 663 guests online

Tin ??c nhi?u nh?t