Gubkin

...hội cựu sinh viên khu vực phía Nam

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

E-mail Print PDF

M?t s? hnh ?nh h?p m?t c?a H?i n?m 2018

Ngu?n H?i Gubkin Pha Nam

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 13:20
 

E-mail Print PDF

M?t s? hnh ?nh c?a bu?i G?p m?t ma xun 2017 di?n ra t?i khu du l?ch H? My, Ni L?n thnh ph? V?ng Tu

Last Updated on Wednesday, 21 November 2018 13:03
 

E-mail Print PDF

M?t s? hnh ?nh c?a bu?i G?p g? ma thu 2016, h?p m?t th??ng nin c?a cc c?u SV-TTS-NCS tr??ng ?H T?ng h?p d?u kh Gubkin khu v?c pha Nam

Last Updated on Tuesday, 29 May 2018 19:10
 

E-mail Print PDF

Ngy 28/2/2016, trong khng kh no n?c c?a ma xun, nh? th??ng l? H?i c?u SV-TTS-NCS Gubkin pha Nam l?i t? ch?c bu?i g?p m?t ??u n?m, cng chc nhau nh?ng l?i chc an lnh, may m?n, cng h?i ng?, s? chia nh?ng k? ni?m c?a m?t th?i t??i ??p d??i mi tr??ng thn th??ng ?H T?ng h?p d?u kh Gubkin Moskva. Xin trn tr?ng gi?i thi?u cng cc v? ti?n b?i, cc c ch anh ch? em Gubkinsyi m?t s? hnh ?nh c?a bu?i g?p m?t ??u xun Bnh Thn ny.

Ngoi thnh ph?n Ban lnh ??o, Ban th? k H?i cng g?n 60 c?u SV-NCS-TTS tr??ng Gubkin pha Nam, bu?i g?p g? ??u xun n?m nay cn c s? tham d? c?a nhi?u v? khch r?t ??c bi?t nh? ch Hong Xun Hng - Ch? t?ch H?i c?u SV-NCS-TTS Gubkin t? H N?i, cc b?n b chuyn gia Nga c?ng l Gubkinsyi hi?n ?ang sinh s?ng v lm vi?c t?i thnh ph? bi?n V?ng Tu nh? ng ???????? ??????? ???????????? - Ph Chnh k? s? LD Vi?t Nga Vietsovpetro, ng ?????? ????????? ???????????? - Ph G? th? nh?t , Chnh k? s? X nghi?p Khai thc D?u kh, LD Vi?t Nga Vietsovpetro, b?????????? ???? ???????? - Ph Trung tm phn tch th nghi?m, Vi?n NCKH&TK, LD Vi?t Nga Vietsovpetro cng m?t s? b?n b Nga.

Trong bu?i h?p m?t, ??i di?n cc th? h?? t?t nghi?p t?i tr??ng Gubkin t? nh?ng n?m 67-68 nh? bc Ph?m S? Cc, bc ??ng C?a ??n th? h? v?a t?t nghi?p n?m 2015 nh? b?n Nguy?n Th? Thu Vn ? cng nhau nh?c l?i nh?ng k? ni?m ngy cn h?c t?p t?i tr??ng, g?i g?m nh?ng mong ??c ??n cc th? h? sau cng d?ng xy ngnh d?u kh n??c nh, x?ng danh truy?n th?ng Gubkinsyi ti n?ng v ??y nhi?t huy?t. H?i c?ng ? ???c nghe chia s? c?m xc c?a nh?ng ng??i b?n Nga khi l?n ??u tin ???c tham d? bu?i h?p m?t trn ??y khng kh ph?n kh?i v vui t??i ??n v?y. ng???????? ??????? ???????????? cn ?? ngh? H?i c?u SV-TTS-NCS Gubkin nhanh chng hon thnh quy?n k? y?u ?? g?i sang tr??ng Gubkin, lm t? li?u ?? tr??ng t?ng h?p v? cc c?u SV-TTS-NCS n??c ngoi ? t?t nghi?p t?i tr??ng.

???????? ??????? ????????????
Last Updated on Tuesday, 29 May 2018 19:11
 

E-mail Print PDF

M?t s? hnh ?nh trong h?p m?t ??u Xun ?t Mi n?m 2015:

Last Updated on Sunday, 21 January 2018 04:16 ??c ti?p ...
 
More Articles...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2

We have 210 guests online

Tin ??c nhi?u nh?t